سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای آذربایجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۱۲۵۶۰۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات، احداث فونداسیون نصب برج و سیم کشی خط ۱۳۲ کیلولت نقده - پیرانشهر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۰۹۰۴۰۸۰۰۶ بانک ملی شعبه برق منطقه ای تبریز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ الی ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تبریز بلوار استاد شهریار، نبش پارک باغلار باغی ط ششم ، سالن جلسات
۰۲۱۲۷۳۱۳۱-۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۰۴۱۳۵۲۶۸۴۵۹-۰۴۱۳۳۲۸۰۹۴۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات آذربایجان شرقی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن