سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۱۲۵۶۱۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مناقصه کلیه فعالیت های خدماتی و پشتیبانی سال ۹۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی به حساب شماره ۴۴۴۴۲۷۸۹۵۱ بانک تجارت شعبه امام خمینی اسفراین در وجه مجتمع آموزش عالی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان شمالی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن