سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۱۴۹/۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۱۲۵۵۴۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مورد نیاز واحد بایگانی، سیستم جامع مالی، کنترل اموال و اموال مالی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با برآورد ۲,۱۴۸,۴۴۲,۰۴۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰ هزار ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ / سپرده شركت در مناقصه ۱۱۰ میلیون ریال هب حساب ۲۱۷۴۶۵۲۳۱۳۰۰۲ بانک ملی شعبه کوی فداییان اسلام اهواز کد ۶۵۱۸ حساب سیبابه نام شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز- كوی فدائيان اسلام– خيابان پارك ۴ ( روبروی ساختمان امور مسافرت ) ساختمان اداری امور حقوقی و قراردادها – اتاق كنترل وتوزيع اسناد قراردادها ( اتاق شماره يك )
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن