سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت پسماند شهرداری زاهدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۱۲۸۵۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه حق جداسازی پسماندهای عادی و استفاده از محل فروش محصولات حاصل از تفکیک در موقعیت دفن پسماند شهرستان زاهدان در قبال دفن زباله و تسطیح و کنترل محل تخلیه پسماندهای مزبور به مدت سه سال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز حساب درآمدی شماره ۰۱۰۸۸۶۵۶۱۸۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوچ بنام سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به حساب ۰۲۱۶۸۳۸۸۶۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه بلوچ
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۲-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۵۴۳۳۲۱۲۰۰۰-۳۳۲۱۲۳۸۵-۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.portalzahedan.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن