سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

کد آریاتندر : ۸۹۰۸۲۷۱۸۴۲۰۲
انتشار : ۱۳۸۹/۰۸/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه توسعه مهندسی شبکه های توزیع - گرایش احداث و بهینه سازی --- توسعه مهندسی شبکه های توزیع - گرایش احداث ساختمان پست --- خدمات مشترکین - گرایش قرائت و توزیع کنتور، ضابطین برق --- خدمات مشترکین - گرایش تست و بازرسی لوازم اندازه گیری --- خدمات مشترکین - گرایش نصب و اصلاح انشعابات --- خدمات مشترکین - گرایش وصول مطالبات بازرسی و قطع و وصل --- خدمات مشترکین - گرایش آژانس جامع خدمات مشترکین --- بهره برداری شبکه های توزیع - گرایش آژانس جامع خدمات مشترکین --- بهره برداری شبکه های توزیع - گرایش بهینه ساز به روش خط گرم --- بهره برداری شبکه های توزیع - گرایش سرویس و تعمیرات تجهیزات پستها --- بهره بردرای شبکه های توزیع - گرایش حفاظت رلیاژ --- بهره برداری شبه های توزیع - گرایش سرویس و تعمیرات خطوط --- بهره برداری شبکه های توزیع - گرایش روشنایی معابر --- بهره برداری شبکه های توزیع - گرایش شاخه زنی --- بهره برداری شبکه های توزیع - گرایش تعمیرات ساختمانی پستها و خطوط --- بهره برداری شبکه های توزیع - گرایش عیب یابی به روش ترموگرافی
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نیرو --- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته ساختمان --- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته کشاورزی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۰۱۰۱۹۲۱۵۹۰۰۰۵ بانک صادرات - شعبه ملاصدرا به نام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۹/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیراز جنوبی ، نبش کوچه سرو - شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - طبقه دوم - دفتر تعیین صلاحیت پیمانکاران و سازندگان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن