سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۵۰۱۳۰۳۸۵۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید پرکلرین
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۲-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۲-۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۲-۰۹
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۳۳۰۴۰۹۱ تلفن ۰۴۱۳۳۳۰۹۹۹۲ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۲-۰۹ ---- باسمه تعالي ‹‹ آگهی مناقصه عمومی خريد - نوبت اول‌‌ « شماره ۱۰ سال ۹۵ شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذيل : شماره فراخوان    رديف    نام و مشخصات کالا    تعداد يا مقدار     واحد    تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار     محل اعتبار ۱۰    ۱    پرکلرين    ۵۰۰۰۰    کيلو    ۹۵۰۰۰۰۰۰    غيرعمراني را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد . لذا از تامين کنندگان و توليدکنندگان واجد صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ درج آگهی به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن :۳۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱ – فاکس: ۳۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال برای هر مناقصه به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (كد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را متعاقباً و پس از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم دريافت و در تاريخ قيد شده در دعوتنامه مناقصه پاكت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. سايت WWW.abfa_azarbaijan.ir     شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي     Am.۵۴۹-۹۵/۱/۲۲
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن