سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۵۰۱۳۰۳۹۰۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح شهر کاشان با لوله های پلی اتیلن دو جداره فاضلابی (کاروگیت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۲-۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۲-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۲-۲۰
آدرس خرید اسناد : كاشان ـ ميدان جهاد ـ ابتدای بلوار شهيد باهنر ـ شرکت آب و فاضلاب کاشان_دفتر حقوقی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۵-۱۹ ---- تجدید شده ---آگهی تجديد مناقصه عمومی ق/۱/۹۵ همراه با ارزيابی کيفی( نوبت اول ) - موضوع: اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو پراکنده در سطح شهر کاشان با لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی (کاروگيت) به اقطار ۲۰۰ ، ۳۰۰ و ۴۰۰ ميليمتر و به ترتيب با طول های ۱۴۷۵، ۳۳۰ و ۲۳۳ متر از محل اعتبارات عمرانی . - مبلغ برآورد : ۱۳۹/۸۱۸/۷۳۶/۵ ريال. - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۲۹۰ ميليون ريال . - مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ شنبه ۲۸/۱/۱۳۹۵ لغايت چهارشنبه ۱/۲/۱۳۹۵ به جز ايام تعطيل. - آخرين مهلت تحويل اسناد : ساعت ۱۴ يکشنبه ۱۹/۲/۱۳۹۵ - تاريخ و محل گشايش پاکتها : ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۰/۲/۱۳۹۵ ؛ سالن کنفرانس شرکت. - متقاضيان واجد شرايط ميتوانند برای شرکت در مناقصه پس از واريز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۱۶۳۰۰۹۹۴۰۰ نزد بانك تجارت به نام شرکت آب و فاضلاب کاشان و با دردست داشتن معرفی نامه كتبی به آدرس كاشان ـ ميدان جهاد ـ ابتدای بلوار شهيد باهنر ـ شرکت آب و فاضلاب کاشان_دفتر حقوقی مراجعه نمايند. تلفن تماس : ۰۳۱۵۵۵۷۱۰۷۰ - داشتن حداقل رتبه پنج آب و همچنين سابقه کار مشابه با موضوع مناقصه الزامی است. - به پيشنهادهای فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد،ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. وب سايت شرکت : www.abfakashan.ir روابط عمومی شركت آب و فاضلاب كاشان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن