مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدماتی واحد استانی خراسان جنوبی دانشگاه جامع علمی - کاربردی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه جامع علمی - کاربردی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۰۴۶۵۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدماتی واحد استانی خراسان جنوبی و مرکز وابسته نهبندان در سال ۹۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۵ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بیرجند، نبش پاسداران ۲۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خراسان جنوبی امور اداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶۳۲۴۴۵۹۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن