مناقصه تامین 13 دستگاه خودرو جهت تردد کارکنان خود در بانک کشاورزی استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک کشاورزی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۱/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۰۴۷۵۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ۱۳ دستگاه خودرو جهت تردد کارکنان خود در ماموریت های اداری
شرایط : فیش واریزی ۳۰۰.۰۰۰ ریال - معرفی نامه کتبی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شعبه شهید بهشتی کرمانشاه / سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی به غیر از بانک کشاورزی دارای حداقل ۳ ماه اعتبار به نام مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ الی ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ الی ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید بهشتی ـ نرسیده به میدان آزادی ساختمان مدیریت شعب بانک کشاورزی ط ۴
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن