مناقصه نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور گاز شهرستان رامسر گاز استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۵۸/۰۰۸/۳۷۵۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۰۴۸۱۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه نصب ۲۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور گاز شهرستان رامسر و روستاهای تابعه با برآورد ۷۸۷,۶۶۶,۹۲۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک ملی بلوار طالقانی / سپرده شركت در مناقصه ۳۹.۳۹۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ الی ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : بلوار طالقانی امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن