مناقصه خدمات مسولیت مدنی بیمه گزار درخصوص جبران خسارتهای جانی، آب و فاضلاب استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره آگهی ۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۰۸۸۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مسولیت مدنی بیمه گزار درخصوص جبران خسارتهای جانی، بدنی مالی وارد به اشخاص ثالث - شهر اراک با برآورد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۳۲۶۵۳۸۱۹/۱۷ حساب جام بانک ملت - چک تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ الی ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ الی ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اداره امور قراردادها - شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
۰۸۶-۳۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfamarkazi.ir وب سایت
منابع : اخبار صنعت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن