سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

شماره آگهی ۱۰۰۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۰۸۲۵۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه امور مربوط به خدمات و تنظیفات بیمارستان شهید بهشتی آبادان
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۲۰ هزار ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۳۷۲۳۲۳۰۰۷ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۹۲۶.۲۳۹.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۱۸۵۱۹۷۹۳۸ بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : ابتدای خیابان ۳۰ متری ذوالفقاری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : آبادان ـ کوی ذوالفقاری ـ ابتدای خیابان ۳۰ متری ساختمان مرکزی دانشکده دفتر مدیریت دانشکده
۰۶۱۵۳۳۸۴۰۰۴-۷-۰۶۱۵۳۳۸۴۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://hn-abn.ajums.ac.ir وب سایت
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن