سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۱۵۳۴۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اقلام موردنیاز شامل: ۰۱۷-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۹۹.۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۸۱۹.۸۴۰.۰۰۰ ریال --- ۰۰۹-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۶.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱۰-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۱۹.۸۴۳.۷۴۵.۰۰۰ ریال و تضمین ۹۹۲.۱۸۷.۰۰۰ ریال --- ۰۱۱-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۵.۴۶۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۸۲.۱۲۵.۰۰۰ ریال --- ۰۱۳-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۱۰.۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۱۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱۴-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۲۲.۹۵۳.۲۸۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱.۱۴۷.۶۵۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱۸-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۱.۸۵۲.۳۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۴۲.۶۱۷.۰۰۰ ریال --- ۰۱۵-۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۵۹.۹۶۹.۳۰۴.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۰۳۳.۳۸۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱۶/۲/۱/۹۵: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۳۶.۵۸۳.۷۵۶.۵۰۰ ریال و تضمین ۱.۵۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱۲-۲/۱/۹۴: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۵.۲۷۷.۴۴۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۶۳.۸۷۰.۰۰۰ ریال --- ۰۱۹-۲/۱/۹۴: لوازم برقی دستگاه حفاری با برآورد ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۴ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - بلوار پاسداران - بالاتر از میدان فرودگاه - ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان تدارکات پروژه ها - اداره تدارکات داخلی و یا تهران - خیابان جمهوری - کوچه یغما - مرکزی هشتم
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۴۵۴۴۸-۰۲۱-۶۶۷۰۰۲۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن