سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۰۸۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۰۰۳/۹۵ : واگذاری امور حفاظتی و امنیتی دانشکده علوم پزشکی آبادان و واحدهای تابعه آبادان با تضمین ۱۷۶.۳۲۹.۰۰۰ ریال ---- ۱۰۰۴/۹۵ : واگذاری امور حفاظتی و امنیتی شبکه بهداشت و درمان و واحدهای تابعه شادگان با تضمین ۲۴۰.۴۴۸.۰۰۰ ریال ---- ۱۰۰۵/۹۵ : واگذاری امور حفاظتی و امنیتی شبکه بهداشت و درمان و واحد های تابعه خرمشهر با تضمین ۲۴۰.۴۴۸.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۳۷۲۳۲۳۰۰۷ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه حساب شماره ۴۱۸۵۱۹۷۹۳۸ بانک ملت احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۲-۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : آبادان ابتدای خیابان ۳۰ متری ذوالفقاری دانکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان و احد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دفتر مدیریت حراست دانشکده
۰۶۱۵۳۳۸۴۰۰۴-۷-۰۶۱۵۳۳۸۴۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : سیاست روز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن