مناقصه تکمیل بزرگراه کرمان - زرند و احداث تقاطع غیرهمسطح راه و شهرسازی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کرمان

شماره آگهی ۰۰۵/۷/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۲۹۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل بزرگراه کرمان - زرند و احداث تقاطع غیرهمسطح پل راه آهن زرند با برآورد ۱۸۶,۴۷۷,۷۲۲,۷۸۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : راه و شهرسازی استان کرمان دبیرخانه مدیریت حراست
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن