مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی سرند شده جهت لایه عمران آمل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۳۵۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی سرند شده جهت لایه اساس (بیس) به کارخانه آسفالت به میزان ۲۰.۰۰۰ تن با برآورد ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۰۲۰۰۳۳۰۸۹۰۰۳ بانک ملی ایران بنام سازمان عمران آمل
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از تایخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای سازمان عمران آمل
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۴۲۴۶۷۴۲-۴۴۲۴۸۹۶۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.amolomran.ir وب سایت
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن