مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل فنی و خدمات موتوری شهرداری کاشان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات موتوری شهرداری کاشان

شماره آگهی ۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۲۸۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل فنی و مهندسی مطابق مشخصات و موضوع خدمات مندرج در اسناد مناقصه و قرارداد منضم
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۳-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای سازمان خدمات موتوری واقع در انتهای خیابان کارگر
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۳۱۵۵۴۸۱۶۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن