مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 077 شمال مناطق نفتخیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۰۰۳۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۳۶۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق ۰۷۷ شمال (ج) اهواز پسماند با برآورد ۱۲,۶۴۷,۲۴۰,۰۰۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان / سپرده شركت در مناقصه ۶۳۳ میلیون ریال به صورت ضمانتمامه بانکی یا واریز به حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه کوی فدائیان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : صبح اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن