مناقصه 003-1/95 : parts for geo data با برآورد 37.025.143.616 شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۳۷۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۰۳-۱/۹۵ : parts for geo data با برآورد ۳۷.۰۲۵.۱۴۳.۶۱۶ ریال و تضمین ۱۵۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۰۰۲-۱/۹۵: هوز با برآورد ۵۲.۰۲۷.۰۴۱.۰۰۵ ریال و تضمین ۱.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---۰۰۱-۱/۹۵ : سیم بکسل با برآورد ۷۵.۷۸۵.۸۸۷.۷۰۲ ریال و تضمین ۲.۳۵۰.۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۰۰۴-۱/۹۵ : رنگ و تینر با رآورد ۱۰.۵۲۸.۸۲۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۲۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ به نام شرکت حفاری ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار پاسداران ـ بالاتر از میدان فرودگاه ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران انتهای محوطه ساختمان مرکزی اداره تدارکات داخلی کالا و یا تهران خ جمهوری اسلامی کوچه یغما ـ مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران اتاق ۴۳۱
آدرس ارسال مدارک : اهواز ـ بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه پایگان عملیاتی ط اول پارت b اتاق شماره ۲۳۸
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
منابع : فرهیختگان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن