مناقصه پروژه آبرسانی ده قاضی - سرگچ ریزک (شامل تهیه آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره آگهی ۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۳۱۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه آبرسانی ده قاضی - سرگچ ریزک (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر به قطرهای ۴۰ میلیمتر به طول ۲۶۷ متر ، ۵۰ میلیمتر به طول ۴۶۷ متر، ۶۳ میلیمتر به طول ۱۱۷ متر ، ۷۵ میلیمتر به طول ۴۴۳ مرت ، لوله سبز ۲۵ به طول ۱۵۰ متر - تهیه و اجرای لوله گالوانیزه ۴ اینچ به طول ۱۰۰۰ متر - تهیه و اجرای لوله گالوانیزه جهت انشعاب به طول ۳۱۵ متر) شهرستان کهگیلویه با برآورد ۱.۶۹۳.۴۸۵.۷۸۷ ریال و تضمین ۸۴.۶۷۴.۲۸۹ ریال --- پروژه آبرسانی سپیدار (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر به قطرهای ۴۰ میلیمتر به طول ۲۶۷ متر ، ۵۰ میلیمتر به طول ۴۶۷ متر، ۶۳ میلیمتر به طول ۱۱۷ متر ، ۷۵ میلیمتر به طول ۴۴۳ مرت ، لوله سبز ۲۵ به طول ۱۵۰ متر - تهیه و اجرای لوله گالوانیزه ۴ اینچ به طول ۱۰۰۰ متر - تهیه و اجرای لوله گالوانیزه جهت انشعاب به طول ۳۱۵ متر) شهرستان بویراحمد با برآورد ۱۳.۰۵۶.۰۹۸.۷۴۸ ریال و تضمین ۶۵۲.۸۰۴.۹۳۷ ریال --- پروژه آبرسانی سادات محمودی - دشت رز (احداث حوضچه پمپاژ ۱۰۰ مترمکعبی سادات محمودی - بهسازی دو دهنه چشمه سادات محمودی و دشت رز شهرستان دنا با برآورد ۱.۰۴۲.۶۲۲.۳۸۳ ریال و تضمین ۵۲.۱۳۱.۱۱۹ ریال --- پروژه آبرسانی بوسنگان تلخاب بیدک (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر به قطرهای ۳۲ میلیمتر به طول ۶۸۰ متر ، ۴۰ میلیمتر به طول ۱۲۸۶ متر، ۵۰ میلیمتر به طول ۱۵۹۵ متر ، ۶۳ میلیمتر به طول ۲۷۶۰ متر ، ۷۵ میلیمتر به طول ۲۲۶ متر ، ۹۰ میلیمتر به طول ۲۲۱۹ متر ، ۱۱۰ میلیمتر به طول ۳۱۰ متر - لوله سبز ۲۵ به طول ۶۴۰ متر - تهیه و اجرای لوله گالوانیزه ۴ اینچ به طول ۴۰۰ متر - تهیه و اجرای لوله گالوانیزه ۲ اینچ به طول ۱۰۰ متر - احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی) شهرستان باشت با برآورد ۴.۲۳۴.۴۴۶.۶۱۲ ریال و تضمین ۲۱۱.۷۲۲.۳۳۱ ریال --- پروژه آبرسانی جوبریز چشمه گلی تا کسیسه (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر به قطرهای ۴۰ میلیمتر به طول ۱۷۰۰ متر ، ۵۰ میلیمتر به طول ۲۰۰ متر، ۶۳ میلیمتر به طول ۱۰۰ متر، ۷۵ میلیمتر به طول ۸۰۰ متر، ۹۰ میلیمتر به طول ۴۰۵۰ متر، ۱۱۰ میلیمتر به طول ۷۰۰ متر ۱۲۵ میلیمتر به طول ۲۲۰۰ متر لوله سبز ۲۵ به طول ۱۳۸۰ متر - پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعام بویراحمد با برآورد ۴.۷۴۲.۸۷۰.۲۷۱ ریال و تضمین ۲۳۷.۱۴۳.۵۱۴ ریال --- پروژه آبرسانی گوشه شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر به قطرهای ۶۳ میلیمتر به طول ۱۷۲۳ متر ۷۵ میلیمتر به طول ۷۱۶۴ متر ۹۰ میلیمتر به طول ۵۵۹۷ متر ، ۱۱۰ میلیمتر به طول ۲۰۱۲ متر ۱۲۵ میلیمتر به طول ۹۲۲ متر ۱۶۰ میلیمتر به طول ۱۸۰۰ متر ۲۰۰ میلیمتر به طول ۱۱۶۸ متر ۲۵۰ میلیمتر به طول ۶۶۴ متر - لوله سبز ۲۵ به طول ۲۰۰۰ متر - ساختمان ۳ - ۴- پکیج دستگاه الکترولیز نمک طاعام بویراحمد با برآورد ۱۱.۷۳۸.۷۹۲.۹۸۴ ریال و تضمین ۵۸۶.۹۳۹.۶۴۹ ریال --- پروژه آبرسانی دهدشت شرقی شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر به قطر ۲۵۰ میلیمتر به طول ۵۰۰۰ متر جهت خط انتقال - تهیه و اجرای لوله فولادی اپوکسی سطح داخلی ۸ اینچ به طول ۵۰۰۰ متر و ۱۰ اینچ به طول ۵۸۹۰ - احداث موتورخانه ۵۰ مترمربعی شهرستان کهگیلویه ۲۸.۳۷۳.۳۲۵.۴۱۴ ریال و تضمین ۱.۴۱۸.۶۶۶.۲۷۱ ریال --- پروژه ابرسانی القچین فشیان شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار ۱۰ اتمسفر به قطرهای ۱۲۵ میلیمتر به طول ۲۲۴ متر - ۱۶۰ میلیمتر به طول ۶۸۰ متر ۲۰۰ میلیمتر به طول ۳۵۷۸ متر - تهیه و اجرای لوله گالوانیزه ۶ اینچ به طول ۵۶۷ متر - تهیه و اجرای لوله فولادی ۳ اینچ جهت ساپورت به طول ۶۵۰ متر - احداث دو باب مخزن ۵۰۰ مترمکعبی شهرستان چرام با برآورد ۱۰.۲۳۳.۶۵۲.۹۹۴ ریال و تضمین ۵۱۱.۶۸۲.۶۵۰ ریال --- پروژه آبرسانی کریک - دارشاهی شامل تهیه و اجرای لوله گالوانیزه ۳ اینچ به طول ۲۰۰ متر - تهیه و اجرای لوله فولادی اپوکسی سطح داخلی ۸ اینچ به طول ۷۸۵۰ متر - احداث دو باب مخزن ۵۰۰ مترمکعبی - احداث مخزن ۱۰۰ مترمکعبی - احداث موتورخانه ۵۰ مترمربعی - پل عبور لوله از روی رودخانه شهرستان دنا با برآورد ۲۰.۱۰۵.۲۳۸.۲۶۳ ریال و تضمین ۱.۰۰۵.۲۶۱.۹۱۳ ریال
شرایط : رتبه بندی معتبر در رشته آب رتبه ۵ و بالاتر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۶۵۲۱۴۰۵۵۰۰۷ بانک کشاورزی شعبه مطهری یاسوج / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ الی ۱۳۹۵/۰۲/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : یاسوج ابن سینا ۱۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن