مناقصه تامین نیروی انسانی برای امورهای (محمود آباد ـ نور توزیع نیروی برق غرب مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۳۷۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی برای امورهای (محمود آباد ـ نور ـ نوشهر ـ حوزه ستاد) تعداد ۸۹ نفر با مبلغ پایه ۳۲.۴۶۷.۵۱۳.۹۹۰ ریال و تضمین ۱.۰۹۴.۰۲۵.۴۲۰ ریال ---- تامین نیروی انسانی برای امورهای (چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن، رامسر) تعداغد ۹۳ نفر با مبلغ پایه ۳۵.۲۲۰.۹۰۷.۰۲۲ ریال و تضمین ۱.۱۷۶.۶۲۷.۲۱۱ ریال --- تامین نیروی انسانی جهت انجام سرویس چای و نظافت ساختمانهای اداری شرکت و تامین یک نفر بعنوان راننده تعداد ۲۰ نفر با قیمت پایه ۶.۱۵۳.۴۶۰.۵۳۰ ریال و تضمین ۳۰۴.۶۰۳.۸۱۶ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب سپهر به شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانک صادرات شعبه مرکزی نوشهر / سپرده شركت در مناقصه به حساب ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۰ بانک ملت شعبه مرکزی چالوس و یا به صورت چک بانکی و یا چک تضمینی بانک ، چک مسافرتی و چک شخصی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ لغایت ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۵۲۱۴۰۲۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bargh-gmaz.ir وب سایت
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن