مناقصه بهره برداری، نگهداری، رفع اتفاقات و بازسازی و تعمیرات آب و فاضلاب شهری استان سمنان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان سمنان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۶۲۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری، نگهداری، رفع اتفاقات و بازسازی و تعمیرات از تاسیسات و شبکه و انشعابات آب شهرستان سمنان با برآورد ۲۵,۶۲۸,۳۱۰,۰۰۰
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۲۳۶۴۴۱۰/۱۵ بانک ملت جام / سپرده شركت در مناقصه ۱۴۷ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شماره ۲۳۶۴۴۱۰/۱۵ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بلوار بسیج روبروی استانداری سمنان دفتر حقوقی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۳۴۴۹۱۱۷-۲۰ داخلی ۲۱۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان سمنان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن