مناقصه بکارگیری مشاور جهت انجام کلیه آزمایشات مربوط به عملیات شهرداری بیرجند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بیرجند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۵۶۱۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه بکارگیری مشاور جهت انجام کلیه آزمایشات مربوط به عملیات عمرانی خود واقع در سطح شهر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۶-۳۲۲۲۲۲۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.ets.birand.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن