مناقصه انجام خدمات تنظیفات - پیشخدمتی وامور نامه رسانی اداره آب منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای فارس

کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۹۴۲۷۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات تنظیفات - پیشخدمتی وامور نامه رسانی اداره مرکزی ومناطق تحت پوشش
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۳-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۳-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۳-۱۷
آدرس خرید اسناد : شيراز - خيابان ارم - شرکت سهامی آب منطقه ای فارس - ساختمان شماره ۲- اطاق ۲۴۸
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱-۳۲۲۵۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۹-۱۶ ---- آگهی فراخوان مناقصه شماره ۱ /۹۵ •    شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در نظر دارد انجام خدمات تنظيفات – پيشخدمتی و امور نامه رسانی اداره مرکزی و مناطق تحت پوشش خود را از طريق مناقصه عمومی يك مرحله ای و براساس قانون برگزاری مناقصات به شركتهای دارای تائيد صلاحيت معتبر از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس در زمينه خدمات عمومی واگذار نمايد . ۱-    موضوع مناقصه : خدمات تنظيفات – پيشخدمتی و امور نامه رسانی در اداره مرکزی و مناطق تحت پوشش شامل : (مرودشت – بوانات – ممسنی – نی ريز – خرم بيد – اقليد – استهبان – پاسارگاد – سد ايزدخواست – جهرم – خنج – داراب – زرين دشت – سپيدان – فراشبند – فسا – فيروزآباد – قيرو كارزين – لار – لامرد – مهر .) ۲- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲ ريال ( دو ميليارد و چهارصد ميليون ريال )ضمانتنامه بانکی معتبر. ۳- محل دريافت اسناد مناقصه : شيراز – خيابان ارم – شركت سهامی آب منطقه ای فارس – ساختمان شماره ۲ – اطاق ۲۴۸ تلفن تماس : ۳۲۲۵۲۰۵۵ ۴- مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه : ۱- معرفی نامه كتبی از شركت ۲- تائيد صلاحيت معتبرسال ۹۵ از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان فارس در زمينه خدمات عمومی . ۵- مهلت دريافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاريخ ۱ /۳ /۹۵ لغايت ۵ /۳ /۹۵ به مدت ۴ روز کاري ۶- تاريخ و محل تحويل پيشنهادات : تا آخر وقت اداری روز يکشنبه ۱۶ /۳ /۹۵ – دفتر حراست و امور محرمانه به پيشنهاد های فاقد امضاء، مبهم، مشروط، مخدوش ، بدون سپرده ، و پيشنهاداتيكه بعد از انقضاء مدت تعيين شده و اصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۷- زمان گشايش پاكات پيشنهاد : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۱۷ /۳ /۹۵ ۸- هزينه ۲ نوبت درج آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود . ۹- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است . ۱۰- وب سايت جهت بازبينی آگهی www.wrm.ir www.Frrw.ir www.IETS.mprog.ir امور تداركات و خدمات پشتيباني شرکت سهامی آب منطقه ای فارس نوبت اول آگهی : ۲۸ /۲ /۹۵ نوبت دوم آگهی : ۳۰ /۲ /۹۵
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن