مناقصه مربوط به تکمیل فاز ۲ تعمیر و بهسازی ۵۰ مناطق نفتخیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۰۰۹۹/۹۴
کد آریاتندر : ۹۵۰۲۲۹۴۱۷۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مربوط به تکمیل فاز ۲ تعمیر و بهسازی ۵۰ دستگاه منزل کارمندی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۳-۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۳-۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۳-۳۰
آدرس خرید اسناد : مسجدسليمان - خيابان شهيد چمران - شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجدسليمان - ساختمان مرکزی ۱ – طبقه اول- اتاق ب۲۰ -امور حقوقی وقراردادها تلفن: ۴۳۲۲۴۰۰۷ - ۰۶۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۳۲۲۴۰۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۰۳-۳۰ ---- تاريخ ثبت شده در قسمت ((تاريخ درج آگهی در روزنامه ))تاريخ واقعی نوبت دوم می باشد. لذا مقتضی است متقاضيان جهت اعلام آمادگی ودريافت فرمهای استعلام ارزيابی و ساير مدارک مرتبط حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم بصورت حضوری مراجعه نمايند. مهلت دريافت اسناد مناقصه٫مهلت ارسال پيشنهادات مالی ٫تاريخ اعتبار پيشنهاد وتاريخ بازگشايی پاکات بصورت واقعی پس از تصويب ارزيابی شرکتها توسط کميسيون مناقصات تعيين می گردد لذا تاريخهای مذکور تقريبی وغير واقعی بوده وزمان دقيق آنها در اسناد مناقصه که تحويل مناقصه گران (شرکتها يا متقاضيان واجدشرايط) خواهد شد درج می گردد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن