مناقصه 873-95 : تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۰۶۱۷۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۸۷۳-۹۵ : تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای دره از توابع شهرستان کاشان با برآورد ۳.۲۳۷.۲۹۵.۴۱۳ ریال و تضمین ۱۶۲ میلیون ریال --- ۸۷۴-۹۵ : تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای خنب از توابع شهرستان کاشان با برآورد ۲.۱۹۲.۸۷۸.۶۵۰ ریال و تضمین ۱۱۰ میلیون ریال --- ۸۷۵-۹۵ : تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب روستای جزهاز توابع شهرستان کاشان با برآورد ۲.۱۹۹.۶۸۱.۱۴۰ ریال و تضمین ۱۱۰ میلیون ریال --- ۸۷۶-۹۵ : تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب از چاه جدید تا مخزن ده آباد و اصلاح قسمتی از شبکه روستای ده آباد از توابع شهرستان نطنز با برآورد ۴.۵۸۸.۸۱۷.۰۲۲ ریال و تضمین ۲۲۸ میلیون ریال --- ۸۷۷-۹۵ : تهیه مصالح و اجرای فاز اول خط انتقال آب مجتمع روستایی علی عرب از توابع شهرستان چادگان با برآورد ۳.۴۰۴.۰۱۶.۰۹۹ ریال و تضمین ۱۷۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل رتبه آب ۵ حقوقی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه به صورت واریز به حساب ۲۱۷۵۲۱۰۳۲۰۰۰۱ سیبا ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ الی ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی و قراردادهای شرکت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : صاحب قلم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن