مناقصه خرید سه قلم مواد شیمیایی به شماره m.o.t-953939 پژوهشگاه صنعت نفت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پژوهشگاه صنعت نفت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۰۶۱۶۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سه قلم مواد شیمیایی به شماره m.o.t-۹۵۳۹۳۹
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : دو هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه پژوهشگاه صنعت نفت تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی ـ پژوهشگاه صنعت نفت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ripi.ir وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن