سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تهران بزرگ

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۰۶۲۱۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع در محدوده عملیاتی مناطق برق آزادی : شماره ۹۵۱۹۱۰۰۶۴ : با برآورد ۲.۰۱۸.۵۸۹.۲۷۰ ریال و تضمین ۱۶۱ میلیون ریال --- تهرانپارس : ۹۵۱۸۱۰۰۸۳ : با برآورد ۳.۹۸۲.۸۳۹.۱۷۵ ریال و تضمین ۲۴۰ میلیون ریال --- ۹۵۱۸۱۰۰۴ : با برآورد ۳.۹۳۹.۹۸۲.۷۴۴ ریال و تضمین ۲۳۹ میلیون ریال --- ۹۵۱۸۱۰۰۸۵ : با برآورد ۲.۰۰۲.۱۰۹.۹۰۰ ریال و تضمین ۱۶۱ میلیون ریال
شرایط : رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به حساب جاری ۰۱۰۱۸۰۱۱۷۱۰۰۴ بانک صادرات شعبه ملاصدرا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن