سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دزفول - منطقه یک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۰۶۵۳۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری جهت تکمیل کادر حراست فیزیکی خود با برآورد ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۶۰۶۲۱۱۶۰۰۶ بنام منطقه یک شهرداری نزد بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضماتنامه معتبر به نام منطقه یک شهرداری دزفول
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲/۳۰
آدرس خرید اسناد : خابان پیام آوران نبش خیابان طالقانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱-۴۲۲۲۷۰۶۲ تلفن ۰۶۱-۴۲۲۴۲۰۱۷ فکس
- ایمیل www.dezful.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن