سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۰۸۵۷۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۵/۲۹: کاهش تلفات - امور سوادکوه شمالی با برآورد ۲.۳۱۱.۵۴۷.۷۰۱ ریال و تضمین ۱۷۵ میلیون ریال --- ۹۵/۳۰:توسعه فیدر - بابلسر با برآورد ۱.۲۹۵.۸۲۳.۹۵۴ ریال و تضمین ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۱/۹۵-- توسعه فیدر - فریدونکنار با برآورد ۱.۶۲۹.۴۸۷.۷۲۵ ریال و تضمین ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ یال --- ۳۲/۹۵- توسعه و احداث شهری فاز ۱ شمال ساری با برآورد ۱.۶۰۳.۳۷۸.۴۱۲ ریال و تضمین ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۳/۹۵- وسعه و احداث شهری فاز ۲ شمال ساری با برآورد ۱.۳۲۰.۸۱۴.۵۰۴ ریال و تضمین ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال---۳۴/۹۵- وسعه و احداث شهری فاز ۳ شمال ساری با برآورد ۱.۵۰۵.۳۱۰.۵۶۰ ریال و تضمین ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال--- ۳۵/۹۵- توسعه و احداث شهری مرکزی ۱ - جنوب بابل با براورد ۱.۲۶۰.۷۵۷.۶۸۱ ریال و تضمین ۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۶/۹۵- توسعه و احداث شهری مرکزی ۲ - جنوب بابل با براورد ۱.۵۱۶.۶۴۶.۹۵۵ ریال و تضمین ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۸.۰۰۰ ریال واریز به حساب جام ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲ بانک ملت شعبه امیر مازندرانی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ لغایت ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ساری، بلوار خزر بعد از خ حزب الله امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک : ساری، بلوار خزر بعد از خ حزب الله امور تدارکات
۰۱۱۳۳۴۰۵۱۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tender.tavanir.org.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن