سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۱۴۷۹۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۰۸۵۷۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک گاز پلی اتیلن پراکنده و ۶ کیلومتر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان تنکابن با اولویت خرم آباد شیرود و نشتاردود به روش pc با تضمین ۳۰۹.۵۸۳.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۱۹۱.۶۴۷.۵۷۰ ریال --- نصب ۳۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور گاز شهرستان آمل و روستاهای تابعه با تضمین ۶۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۲۱۵.۹۶۱.۴۹۱ ریال --- ساخت و نصب ۵۰۰ عدد علمک گاز پلی اتیلن پراکنده و اجرای ۵ کیلومتر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان تنکابن و روستاهای حومه به روش pc با تضمین ۳۱۶.۲۸۲.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۳۲۵.۶۲۸.۶۲۲ ریال --- نصب ۳۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور گاز در سطح شهرستان بابل با اولویت زرگر شهر و بابلکنار و روستای تابعه با تضمین ۶۷.۲۸۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۳۴۵.۴۹۳.۲۸۰ ریال --- انجام مجموعه فعالیتهای کلیه تعمیرات اداره گاز شهرستان نوشهر با تضمین ۱۳۶.۲۷۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۷۲۵.۳۱۹.۷۶۲ ریال
شرایط : رشته تاسیسات و تجهیزات با نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۱۷۴۶۳۵۰۰۸۰۰۳ بانک ملی بلوار طالقانی / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ الی ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان امور پیمانها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن