سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق تبریز

شماره آگهی ۹۵/۹۳۸۹/۵۰۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۰۲۲۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام فعالیتهای رفع اتفاقات شبکه برق سهند و تعمیرات پیشگیرانه و رفع خاموشی روشنایی معابر و pm در حوزه عملیاتی مدیریت برق اسکو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب ۱۳۰۲۸۱۰۲۰۲۱۱ بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ـ فلکه بارنج / سپرده شركت در مناقصه ۴۷۵ میلیون ریال واریز به حساب ۱۳۰۲۸۱۰۲۰۲۱ نزد بانک تبریز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ الی ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها و مناقصات
آدرس ارسال مدارک : تبریز کوی ولیعصر خ نظامی اول خ قطران
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : امین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن