سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۰۱۷۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات شهری عملیات روفت و روب و جمع آوری زباله و... از سطح محدوده منطقه ۴، ۳، ۲، ۱ تا محل سکوی زباله
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۸۳۹۰۴۵۰۰۰۴ بانک ملی شعبه شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۲.۱۵۰ میلیون ریال واریز به حساب شماره ۱۰۰۷۸۵۵۶۱۷۱۲ بانک شهر شعبه بلوار خواجه رشید به نام شهرداری مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه و یا اوراق قرضه دولتی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز تا ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خیابان بوعلی دبیرخانه شهرداری
۰۸۱-۳۸۲۱۵۰۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.WWW.HAMEDAN.IR وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن