سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۰۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۵ : اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در قسمت B زون ۴ بناب با تضمین ۱.۱۷۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲۳.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۵۶: اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در شهرک امیرکبیر مرغه با تضمین ۸۹۹ میلیون ریال و برآورد ۱۷.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵۷ : اجرای عملیات یکپارچه تامین منابع مالی و اجرای شبکه های فرعی جمع آوری و انتقال فاضلاب و نصب انشعابات خانگی مربوطه به همراه وصول درآمدهای حاصل از آن در شهرک اندیشه میانه با تضمین ۱.۱۲۵.۱۲۵.۰۰۰ ریال و برآورد ۲۲.۷۰۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰ هزار ریال واریز به حساب جام ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت کد شبعه ۱۳۴۲/۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تبریز بلوار ۲۹ بهمن جنب دانشگاه تبریز امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۳۳۳۱۸۸۷۱-۴ تلفن ۰۴۱۳۳۳۰۹۹۹۲ فکس
- ایمیل http://WWW.ABFA-AZARBIJAN.IR وب سایت
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن