سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۰۲۹۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ۱۸.۰۰۰ بسته جیره استحقاقی سربازان وظیفه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۰۸۲ بانک مرکزی به نام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور / سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیارد ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ تا ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ تا ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : سعادت آباد ـ کوی فراز ابتدای بلوار شهدای اداره برق ساختمان مرکز سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ط سوم اتاق شماره ۳۲۵ دفتر معاون پشتیبانی اداره کل امور کارکنان و خدمات اداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن