مناقصه واگذاری آسفالت جاده حراستی انبار نفت شهید زنی الدین پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه قم

شماره آگهی ۵۵۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۶۲۰۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری آسفالت جاده حراستی انبار نفت شهید زنی الدین قم با برآورد ۴,۹۹۸,۳۰۰,۰۱۱
شرایط : حداقل رتبه ۵ رشته ابنیه یا راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۴۱۲۰۰۱۰۴۰۰۰۰۰ کد شناسه ۳۵۲۰۰۰۰۰۰۳۶ بانک ملی شعبه امام خمینی به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم و یا ضمانتنامه معتبر بانکی معادل آن
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۳-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون
۰۲۵-۳۶۶۲۳۲۱۱-۱۲ داخلی ۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن