مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرکهای صنعتی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۶۲۲۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضلاب توسعه شهرک صنعتی خمین با برآورد ۱۲,۱۲۰,۸۴۲,۵۱۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۱۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۶۷۵۲۰۲۰۰۰ نزد بانک ملی به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۳-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : اراک بلوار فاطمیه جنب استان مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۸۶۳۳۴۴۳۱۵۳-۳۳۴۴۳۲۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن