مناقصه حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی شهید عوض پور پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۶۲۴۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه حجمی زمانی اداره امور جایگاههای شرکتی شهید عوض پور و ناحیه ابوموسی
شرایط : رتبه حداقل سابقه کاری مرتبط
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ الی ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ پاکات الف و ب و پاکات ج ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
آدرس خرید اسناد : هرمزگان بلوار پاسداران جنب اسکله شهید باهنر
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۵۱۳۲۷۵-۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن