مناقصه تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی مربوط برق منطقه ای اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای اصفهان

شماره آگهی ۱۰۰۱/۹۵۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۶۳۲۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی مربوط به احداث پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت چلگرد
شرایط : رتبه ۵ یکی از رشته های نیرو یا تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۴۰.۳۸۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۰۲۰۴۰۰۸
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اصفهان خیابان چهار باغ بالا دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
۰۳۱-۳۶۲۶۹۹۴۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.erec.co.ir وب سایت
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن