مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ ، نگهداری و شهرداری رویان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری رویان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۹۷۳۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ ، نگهداری و گسترش فضای سبز شهر رویان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۲۱۹۰۶۳۴۸۱۰۰۷ نزد بانک ملی رویان / سپرده شركت در مناقصه ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت نقد و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
آدرس خرید اسناد : امور قرارداهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.rayan.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن