مناقصه 08/9342400668-90-40: الکتروپمپ با تضمین 212.500.000 ریال --- 08/9342400678-90-40: الکتروپمپ پالایش نفت آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۱۹۱۸۱۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۰۸/۹۳۴۲۴۰۰۶۶۸-۹۰-۴۰: الکتروپمپ با تضمین ۲۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۸/۹۳۴۲۴۰۰۶۷۸-۹۰-۴۰: الکتروپمپ با تضمین ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۵/۹۳۳۲۸۰۰۴۰۸-۹۰-۴۰: سیستم فراخوان با تضمین ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۳۱۲۹۱۹-۹۰-۴۸: مواد تولید کف آتش نشانی با تضمین ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۰۹/۹۴۱۲۰۵۱-۹۰-۴۸: لوازم آزمایشگاهی با تضمین ۱۵۲.۷۱۹.۰۰۰ ریال --- ۱۰/۹۳۳۱۰۱۹-۹۰-۰۱: p/f foxboro با تضمین ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۰۴۱۰۰۸-۹۰-۰۱: قطعات یدکی توربین با تضمین ۵۶.۰۷۵.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن