سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۲/۰۰۲۴/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۲۶۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه احداث ۱۲۴۰۰ متر خط لوله ۸ نفت از کلاستر شماره ۳ تا بهره برداری رگ سفید یک با برآورد ۴,۷۵۴,۰۴۴,۴۶۶
شرایط : حداقل پایه ۵ گرایش نفت و گاز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز به شماره حساب ۲۱۷۴۶۵۲۲۱۳۰۰۲ بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز کوی فدائیان اسلام خیابان پارک ۴ (روبروی امور مسافرت) مجتمع ادای امور حقوقی و قراردادها اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره ۱) و یا تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان بیهقی پلاک ۲۸ ساختمان مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران طبقه دوم
آدرس ارسال مدارک : ً
- تلفن - فکس
- ایمیل http://sajar.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن