سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۲۶۶۷۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل پروژه تثبیت بستر و دیوار حفاظتی دو قانلو شهرستان نکا با برآورد ۴,۰۳۶,۰۱۹,۶۰۳
شرایط : رتبه ۵ آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۲۱۶۵۰۸۵۰۰۴۰۰۹ بانک کشاورزی شعبه آب منطقه ای ساری / سپرده شركت در مناقصه ۲۰۱.۸۰۰.۹۸۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ الی ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ الی ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : ساری دبیرخانه شرکت آب منطقه ای
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت آب منطقه ای
۰۱۱۳۳۳۴۷۸۰۱-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن