سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه کرمان

شماره آگهی ۲۵/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۲۷۶۱۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه کرمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : کرج ـ حصار بلوار شهید بهشتی و یا کرمان : کیلومتر ۱۷ جاده جوپار
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۴۱۲۴۷۱۹۰۶-۰۳۴۱۲۲۳۳۰۵۲ تلفن ۰۳۴۱۲۴۷۲۳۳۶-۰۳۴۱۲۲۳۳۰۵۱ فکس
- ایمیل http://www.rvsri.ac.ir وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن