مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور خدمات فنی و اداری خدمات موتوری شهرداری زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات موتوری شهرداری زنجان

شماره آگهی ۳۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۲۷۶۰۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۷
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور خدمات فنی و اداری و رانندگی خود
شرایط : شرکتهای خدماتی دارای رتبه ۱-۷ و صلاحیت از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ به نام شهرداری زنجان نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه ۳۳۴.۲۳۶.۶۴۴ ریال واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۰۵۷۴۲۸۹۴۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه میدان ازادی و یا ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه و یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان - خیابان خرمشهر - بلوار آزادی - اداره حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان - خیابان خرمشهر - بلوار آزادی - شهرداری مرکز - دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۰۴۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.aznjan.ir وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن