سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دزفول

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۳۰۶۲۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای جدول گذاری خیابانهای بلوار های و میادین با برآورد ۱,۵۵۲,۹۹۶,۶۴۰
شرایط : رتبه ۵ رشته ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۶۰۶۲۱۱۶۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲/۳۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادها
۰۶۱۴۲۲۲۷۰۶۲ تلفن ۰۶۱۴۲۲۴۲۰۱۷ فکس
- ایمیل http://www.dezful.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن