سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان هرمزگان

شماره آگهی ۷/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۳۳۰۶۲۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و اجرای آسفالت ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی در سطح استان هرمزگان شامل : خرید و اجرای راه روستایی بستک به طول ۱۱۴ کیلومتر با برآورد ۹۲.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و اجرای راه روستایی بشاگرد به طول ۱۳۵ کیلومتر با برآورد ۱۱۱.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید و اجرای راه روستایی بندر خمیر به طول ۸۹ کیلومتر با برآورد ۷۱.۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۶۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و اجرای راه روستایی بندرعباس به طول ۱۸۳ کیلومتر با برآورد ۱۴۷.۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴.۱۴۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- خرید و اجرای راه روستایی بندر لنگه به طول ۱۱۲ کیلومتر با برآورد ۹۱.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۰۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و اجرای راه روستایی جاسک به طول ۱۰۰ کیلومتر با برآورد ۸۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و اجرای راه روستایی حاجی آباد به طول ۱۰۰ کیلومتر با برآورد ۸۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و اجرای راه روستایی سیریک به طول ۱۷ کیلومتر با برآورد۱۳.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و اجرای راه روستایی رودان به طول ۵۰ کیلومتر با برآورد ۴۰.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- خرید و اجرای راه روستایی میناب به طول ۱۰۰ کیلومتر با برآورد ۸۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : داشتن رتبه راه و ترابری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب بانک ملی ۲۱۷۰۰۹۵۴۰۹۰۰۸
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴۲۱ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.hormozgan.mrud.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن