مناقصه نگهداری سیستم های روشنایی تهویه و سامانه های تونل راه و شهرسازی استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۰۲۶۸۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری سیستم های روشنایی تهویه و سامانه های تونل وانا با برآورد ۲,۷۴۹,۰۹۰,۸۱۲
شرایط : رتبه ۵ رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : راه و شهرسازی استان مازندران دبیرخانه اداره
۰۱۱۳۳۳۲۰۵۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان گیلان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن