مناقصه انجغام خدمات درمانی پرستاری ـ خدمات مشاغل گروه بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

شماره آگهی ۰۱/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۰۲۶۴۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجغام خدمات درمانی پرستاری ـ خدمات مشاغل گروه بهداشتی ـ خدمات تنظیفات واحدها ـ فعالیت های تاسیسات ـ فوریت های پزشکی ـ تامین نیروی بهداشتی درمانی ـ تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تحت پوشش) خود را برای مدت یک سال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ لغایت ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بلوار سرداران ـ خ دانشگاه ـ بلوار دانشجو دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.gerums.ac.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن