مناقصه 95-9 : واگذاری حجمی کارهای خدماتی ، اداری ، توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۴۰۲۵۷۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه ۹۵-۹ : واگذاری حجمی کارهای خدماتی ، اداری ، مالی پشتیبانی در حوزه ستاد با تضمین ۳۱۳ میلیون ریال --- ۹۵-۱۰ : برونسپاری خدمات مالی اداری ، مشترکین و بهره برداری شهرستان بروجن و شعب تابعه با تضمین ۵۱۰ میلیون ریال --- ۹۵-۱۱ : برونسپاری خدمات مالی اداری مشترکین و بهره بردای شهرستان لردگان و شعب تابعه با تضمین ۵۳۰ میلیون ریال --- ۹۵-۱۵ : برونسپاری خدمات مالی ، اداری مشترکین و بهره بردای شهرستان فارسان و شعب تابعه با تضمین ۳۹۵ میلیون ریال --- ۹۵-۱۶ : برونسپاری خدمات مالی، اداری ، مشترکین ، و بهره برداری شهرستان کیار و شعب تابعه با تضمین ۴۱۳ میلیون ریال --- ۹۵-۱۷ : برونسپاری خدمات مالی ، اداری ، مشترکین و بهره بردای شهرستانهای بن و سامان با تضمین ۳۵۶ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۴۷۷۷۴۵۰۰۰۲ نزد بانک ملی مرکزی شعبه شهرکرد / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۴-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : شهرکرد بلوار آیت اله کاشانی میدان آیت اله میدان آیت اله دهکردی امور بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۳۸۳۲۲۵۴۷۴۰-۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان چهارمحال و بخت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن